ESCOLA AMADEU VIVES

 Contextualització

 Presentació 

Des de fa anys, l'escola Amadeu Vives disposa d'una comissió de biblioteca encarregada no només de la catalogació, manteniment i classificació del seu fons documental, sinó també d'organitzar altres activitats, com ara la formació d'usuaris. En un moment donat va ser una professora del centre, ja jubilada, qui voluntàriament i desinteressada ens oferia aquest suport.


Després, però, la comissió va esdevenir mixta i actualment tenim la col·laboració d'algunes mares de l'AMPA que, a més de donar suport a les tasques de manteniment i gestió, organitzen activitats d'animació a la lectura com la que us volem presentar aquí, adreçada principalment als alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial.

 Presentació de l'activitat

L'hora del conte va sorgir com una activitat espontània que una mare va voler fer dins l'aula d'educació infantil. Com que la proposta va agradar a petits i a grans i semblava que era prou interessant com per tenir una bona acollida a nivell general, es va traslladar a l'espai de la biblioteca del centre i, després d'un primer any en què les sessions anaven apareixent d'una manera més informal i casual, es va passar a fer una programació  per a tot el curs i enguany ja tenim una sessió mensual de l'Hora del Conte.
I hem de dir que l'activitat ha estat tan ben acollida per la comunitat educativa que, fins i tot, s'està plantejant obrir-la al públic en general en altres equipaments públics, com ara les biblioteques municipals.


 Desenvolupament de l'activitat

 Primers passos...

Durant el curs passat, el primer any, les mares implicades van ser quatre i van realitzar cinc sessions al llarg del curs, combinant contes en català i en anglès. Els nens i nenes de l'escola i les seves famílies van gaudir moltíssim d'aquestes sessions


 Consolidant l'activitat...

Aquest curs 2015-2016 ja és el segon any i, com que l'experiència és un grau, l'activitat s'ha organitzat des del començament del curs i el nombre de famílies col·laboradores s'ha vist incrementat. D'aquesta manera, vam posar-nos a treballar en l'organització i planificació de les sessions i enguany s'està realitzant una sessió mensual des del mes de novembre, amb una programació ja definida. S'han confirmat set sessions en total i en diferents idiomes: català, castellà i anglès.


Les famílies que hi participen mostren una gran motivació vers l'activitat i es preparen les sessions per tal que resultin atractives i engrescadores per al públic assistent: dissenyen escenaris, personatges, o bé fan adaptacions de personatges coneguts, com va estar el cas dels protagonistes del Cuento de Navidad.

 L'hora del conte surt de l'escola...

Des del Pla educatiu d'entorn han conegut l'activitat i l'acceptació que està tenint entre la comunitat educativa de l'Amadeu Vives, així que ens van proposar poder-la fer arribar a altres escoles. De seguida, vam comunicar la proposta a la comissió, que la va fer extensiva a les famílies participants. Malgrat que en un primer moment algunes d'elles van sentir un garbuix d'emocions (alegria, por escènica...), la resposta va estar contundent i van acceptar la invitació. És per això que els nens i nenes d'educació infantil - 5 anys de les escoles del barri han pogut gaudir d'una sessió de l'Hora del Conte a la Biblioteca del Sud durant el mes d'abril. 

 Conclusions

 Valoracions

La valoració ha de ser per força positiva a la vista de les dades de participació i assistència i, per descomptat, atesa la iniciativa sorgida des del Pla d'entorn de fer-ho extensiu a la resta d'escoles del barri per tal que totes puguem gaudir-ne. Així que esperem que poc a poc podrem anar ampliant el nombre de col·laboracions i obrir l'activitat al barri.