Escola Francesc Bellapart

Contextualització

pictograma projecteSom els alumnes de l'Escola Francesc Bellapart.
 
Aquest curs ens han proposat fer un viatge per la història a través de l'art. Estem experimentant  amb diferents tècniques, coneixent varis artistes (pintors, escultors, arquitectes...) i aprenent com vivien, on vivien i quina música escoltaven els nostres avantpassats
 
Al nostre centre el Claustre és l'encarregat d'escollir el tema del projecte que treballem tota l'escola, durant tot el curs. Aquesta elecció es fa a  partir de les  propostes presentades pels membres del Claustre i a partir d'aquestes s'escull la que té més acceptació. 

Desenvolupament del projecte

Des de cada etapa s'organitzen diferents tallers relacionats amb el tema del projecte.
 
A l'hora de fer els grups, cada etapa fa les seves pròpies agrupacions. Aquestes són heterogènies i en elles coincidim alumnes de totes les aules de la mateixa etapa. D'aquesta manera ens  enriquim els uns als altres ja que podem treballar aspectes i valors com la tolerància, la col·laboració, el cooperativisme...
 
Aconseguint així, una millor socialització de tots nosaltres que és un dels principals objectius que es persegueix amb el projecte.

Els tallers s’estructuren de la  manera següent:
  • Etapa d’Infantil: organitza quatre tallers (Música i Dansa, Teatre i Fotografia, Escultura i Pintura). Cada taller té una durada de cinc sessions. Tots els alumnes passen pels diferents tallers.
  • Etapa Primària: organitza quatre tallers (Música i Dansa, Pintura, Escultura i Arquitectura). Cada taller consta de cinc sessions teorico-pràctiques. Un cop realitzades les cinc sessions tots els grups canvien de taller de tal manera que tots passem per tots els tallers.
  • Etapa de Secundària treballa quatre periodes històrics (PrehistòriaÈpoca clàssica: Roma i Grècia, Edat mitjana i Edat moderna). Es fan quatre tallers (música i dansa, escultura, pintura i arquitectura) per cada periode i cada taller consta de dues sessions, una teòrica i una pràctica.
Cada etapa realitza, a més a més, sortides relacionades amb els diferents aspectes treballats en els tallers:  activitat de Miró al parc de Can Gambús, visites al Museu d'Història de la ciutat on s'han realitzat diversos tallers, sortida al Món Sant Benet, activitat "L'art del vitrall". A més a més també hem gaudit d'un concert de música clàssica a l'escola.

Tallers Etapa Infantil

ETAPA INFANTIL

Tallers Etapa Primària

L'ART AL LLARG DE LA HISTÒRIA: ETAPA PRIMÀRIA

Tallers Etapa Secundària

ETAPA SECUNDARIA

Conclusions

Valoració

En Xavi, alumne de l'etapa de secundària, fa la seva valoració del projecte que estem treballant,

Valoració del projecte

Agraïments

Agraïm la participació de tota la comunitat educativa del centre per la seva implicació i col·laboració en el projecte d'aquest curs.

Bibliografia i webgrafia