2n trimestre

2n trimestre

Planificació de les activitats previstes:
1. Planificar i realitzar l’auditoria interna (d’acord amb la metodologia de l’aprenentatge entre iguals).
Planificar i realitzar l’auditoria de seguiment (amb l’Entitat certificadora)
2. Donar resposta a les accions correctives i preventives així com a les recomanacions de millora com a conseqüència de les diferents auditories.
3. Establir estratègies de millora contínua en el centre, per tal de consolidar i garantir el manteniment de la Norma ISO 9001 i desenvolupar instruments i eines metodològiques que facilitin la implantació i aprofundiment de la qualitat en els processos d’E/A especialment en la millora de la qualitat a l’aula.
5. Integrar la qualitat en un únic sistema de gestió del centre tot consolidant la gestió per processos, utilitzant com a marc de referència la guia d’aplicació de les normes ISO 9001 als centres educatius.
7. Iniciar la formació en els conceptes bàsics de l’excel·lència
8. Introduir el concepte REDAR com a roda de la millora per l’anàlisi a partir dels resultats.

Objectius: Indicadors al qualiteasy, preparació de l'auditoria interna i auditoria externa de 1r seguiment.


Gener

 Data      Tasques  Documents
10/12 Entrada de programacions Departaments socials
12/12 Enquesta d'acollida (recollida dades Caps d'Estudis) Veure documents docs 
29/12     Tractament dels resultats de l'enquesta d'acollida (documents docs/formulari) 205620 MIB05fitxadadesacollidav1.doc


Febrer

 Data      Tasques  Documents
10/12 Entrada de programacions Departaments socials
12/12 Enquesta d'acollida (recollida dades Caps d'Estudis) Veure documents docs 
29/12     Tractament dels resultats de l'enquesta d'acollida (documents docs/formulari) 205620 MIB05fitxadadesacollidav1.doc

Març

 Data      Tasques  Documents
10/12 Entrada de programacions Departaments socials
12/12 Enquesta d'acollida (recollida dades Caps d'Estudis) Veure documents docs 
29/12     Tractament dels resultats de l'enquesta d'acollida (documents docs/formulari) 205620 MIB05fitxadadesacollidav1.doc
Comments