Inici

Edifici G3

Pàgina personal

Pàgina personal de JUAN RINCON CASADO professor d'Administració d'Empreses de l'INS Serrallarga de Blanes.

Durant el curs 2013/14 imparteixo les matèries següents:

CFGS: Administració i finances LOE (AGB0)
MP03: Procés Integral de l'activitat comercial

CFGS: Administració i Finances LOE 2n curs
MP09: COMPTABILITAT  I FISCALITAT
(UF1: Comptabilitat, fiscalitat i auditoria)

Tots els materials que utilitzen els meus alumnes està col·locat a l'Aula Virtual del centre en els cursos de l`Àrea de Administratiu i sóc el professor dels mateixos. Son els següents:

 • MP03: Procés integral de l'activitat comercial
  (Per accedir es necessari ser alume/a del centre i estar inscrit en el curs)
 • MP09: Comptabilitat i fiscalitat (UF1: Comptabilitat, fiscalitat i auditoria)
  (Per accedir es necessari ser alumne/a del centre i estar inscrit en el curs)
 • Documents del projecte de Qualitat 
  Pàgina web amb els materials i documentació del projecte de qualitat. Podeu consultar els materials 
 • WebQuest de Procés Comptable
  WebQuest per guiar i orientar als alumnes del CFGM de Gestió Administrativa en l'elaboració de la simulació Comptable de l'empresa a l'aula.
 • Activitats a classe
Distribució horària curs 2013/2014:

Declaració horaria 3r trimestre


Curs 2013/2014

Administració i Finances (LOE)
15-03-2014: Seguiment programació MP09 UF1 comptabilitat, fiscalitat i auditoria
15-03-2014: Seguiment de la programació MP03 al programari ieducació.


Pàgines web:
CEF- Contabiliadad Dubtes comptables (IVA de caixa....)
Professor de l'IES Los viveros Continguts de teoria, exercicis i més....
Vídeos de contabilidad Vídeos de contingut comptable
Mates financeres (exercicis addicionals alumnes)  

BLOGS PROFESSIONAL i/o COMERCIALS:
Blog sage Blog de l'empresa del contaplus
Blog de Francisco José Arnas: Blog de novetats comptables
Pàgina de RCP (contaSOL)  amb informació comptable i novetatsProjecte de Qualitat i Millora

ACTIVITATS RESULTATS ESPERATS
1. Realitzar les accions i tasques necessàries per el manteniment de la certificació del sistema d’assegurament de la qualitat segons la norma ISO 9001.
Planificar i realitzar l’auditoria interna (d’acord amb la metodologia de l’aprenentatge entre iguals).
Planificar i realitzar l’auditoria de seguiment (amb l’Entitat Certificadora)
Informes de NC i
Mantenir la certificació
2. Donar resposta a les accions correctives i preventives així com a les recomanacions de millora com a conseqüència de les diferents auditories. Accions resoltes i comunicades
3. Establir estratègies de millora contínua en el centre, per tal de consolidar i garantir el manteniment de la Norma ISO 9001 i desenvolupar instruments i eines metodològiques que facilitin la implantació i aprofundiment de la qualitat en els processos d’E/A especialment en la millora de la qualitat a l’aula. Recomanacions Comissió de qualitat.
Involucrar als Coordinadors
Pedagògics, equips docents i departaments didàctics
4. Disposar en el centre d’auditors interns en base a la Norma ISO 9001. Formació
5. Integrar la qualitat en un únic sistema de gestió del centre tot consolidant la gestió per processos, utilitzant com a marc de referència la guia d’aplicació de les normes ISO 9001 als centres educatius. No trobar evidències de gestió fora del sistema d’assegurament de la
qualitat
6. Fer el seguiment del Pla estratègic i elaborar el nou pla anual en línea amb el PE (o un nou PE si és el cas). Actuant quan es detecti desviació respecte a l’objectiu previst.
Índex de seguiment del pla positiu
Nou pla elaborat
7. Iniciar la formació en els conceptes bàsics de l’excel·lència Formació
8. Introduir el concepte REDAR com a roda de la millora per l’anàlisi a partir dels resultats. Utilitzar-ho en el QCI del PE
9. Introduir en el sistema de gestió ÚNIC de centre la prevenció de riscos laborals. MGQ completat

La Vanguardia

Comments