Presentació

El dissabte dia 17 de setembre de 2016, a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, se celebrarà la II Jornada TAC 0-8, adreçada a mestres i educadors dels dos cicles d'educació infantil, a mestres de primer i segon d'educació primària i a estudiants de grau d'educació infantil i d'educació primària i de CFGS d'educació infantil.

Aquesta Jornada té com a finalitat incentivar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en els processos d’aprenentatge dels infants de 0 a 8 anys i la seva optimització des de l'escola i des de la llar d'infants.

Es farà a partir de la mostra d'experiències relacionades amb les TAC i de la pràctica amb aplicacions, dispositius mòbils, altres recursos i tecnologies. Es donaran a conèixer les possibilitats de les TAC com a recurs didàctic, per oferir oportunitats d'aprenentatge per a tots els infants i i també com a suport a la informació, la comunicació i la documentació pedagògica.
#TAC08