Iniciem la Jornada d'Intercanvi d'Experiències de Llengua Estrangera del 26 de juny de 2013 a la zona de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat amb gran il·lusió i per intentar donar resposta a una demanda dels ensenyants dels centres educatius d’ambdues poblacions. Entre  altres objectius, ens proposem:

  • Potenciar les xarxes d’ensenyants de llengües estrangeres de la zona.
  • Posar de manifest  algunes de les bones pràctiques a les aules.
  • Reflexionar sobre tendències, possibilitats, novetats que es donen en la didàctica de la llengua.
  • Explicar actuacions que es fan a les nostres ciutats potenciades per diferents institucions, com són els Ajuntaments, Departament d’Ensenyament, etc.

Tant a Sant Joan Despí com a Cornellà de Llobregat, a proposta dels departaments d’educació dels respectius ajuntaments, ja fa temps que es va posar en marxa el projecte de “ciutat multilingüe” amb la intenció de millorar la competència comunicativa de l’alumnat dels nostres centres. En tot aquests temps les dues administracions hem intentat fer un treball coordinat per ser més efectius en els nostres objectius.

Millorar la competència en llengua estrangera del nostre alumnat és una tasca que requereix la sensibilitat de tota la comunitat educativa i, especialment, de les institucions responsables. Els ensenyants estan fent un gran esforç personal i col·lectiu en l’ensenyament de les llengües i aquesta jornada forma part d’aquesta realitat.

Amb aquest site volem donar difusió a una part de la informació que al llarg de la jornada s’anirà proporcionant als participants. Esperem que us interessi.

Gràcies per la vostra participació.