SMART HORT - Taula de cultiu intel.ligent

Robert Ramos, Daniel Comino i Xavier Pi

El concepte de SMART HORT, és un intent d’aplicar les noves tecnologies en l’aprenentatge i adquisició dels coneixements teòrics bàsics estudiats arrel de la creació i manteniment d’un hort urbà escolar.

De la mateixa manera, té per objectiu apropar els alumnes a les àmplies possibilitats que els dispositius electrònics mòbils, com ara els smartphones o les tablets, tenen dins l’àmbit de l’aprenentatge.

Aquest projecte doncs s’articula en dos eixos principalment. Per un costat el treball real i pràctic als espais destinats al conreu i cura de les plantes i hortalisses. Per altre, el treball complementari i
d’ampliació de coneixements dins l’aula de noves tecnologies.

L'objectiu és, mitjançant la programació en Scratch i l’ús de plaques i aplicacions informàtiques, controlar totes les variables pròpies d'una taula de cultiu: reg, humitat, llum.

A més es treballen aspectes relacionats amb la ecosostenibilitat com l'estalvi energètic i l'aprofitament de recursos natural, així com el reciclatge i la reutilització.


Vídeo de YouTubepdfDescarrega la presentació en pdf aquí.