El compromís de la Biblioteca Sant Ildefons, el Servei Educatiu Baix Llobregat 5 i l’Ajuntament de Cornellà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, en fer possible una dinàmica de col·laboració entre la comunitat educativa i la biblioteca pública és el marc d’una nova Jornada B-EDU amb la qual volem compartir experiències, idees i debats entorn la lectura i l’aprenentatge.

Els temps ens demanen que, entre tots, creem sinèrgies per tal de seguir endavant en aquest camí col·laboratiu apassionant en el que la lectura, les competències informacionals, la curiositat per aprendre i la cerca creativa de coneixement formen part d'un terreny generós compartit entre infants, adolescents, professorat, bibliotecaris i d'altres professionals.

Segueix el hashtag #2jornadaedubsi