https://drive.google.com/file/d/0B2Jev09c8SbISjdscHFpbXIzWTg/view?usp=sharing
Bases dels II Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Ensenyament convoca els II Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de potenciar i estimular l’expressió i producció escrites dels nois i les noies i fomentar una tradició cultural pròpia i arrelada al país.
 • 1. S'estableixen 7 categories segons el nivell educatiu, quatre per a l'educació primària i tres per a l'educació secundària obligatòria. 
  • A. Alumnat de cicle inicial d'educació primària
  • B. Alumnat de cicle mitjà d'educació primària
  • C. Alumnat dl cicle superior d'educació primària
  • D. Alumnat d'educació especial d'educació primària
  • E. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
  • F. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria
  • G. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria 
 • 2. La participació al certamen és voluntària. 
 • 3. Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius (màxim 6 alumnes) i sempre de creació pròpia. 
 • 4. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana o en aranès. 
 • 5. La modalitat pot ser poesia o prosa. El tema és lliure. 
 • 6. Característiques de la presentació: 
  • El text s’ha de presentar en DIN A4, escrit per una sola cara i a doble espai. 
  • L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full. 
 • El cos de la lletra ha de ser arial 12. 
  • Hi ha de constar el títol de l’obra, i a baix a la dreta la categoria i el pseudònim. 
  • És imprescindible que els treballs arribin corregits quant a l’ortografia, la sintaxi i el vocabulari. 
 • 7. El jurat seleccionarà un text per a cadascuna de les 7 categories. 
 • 8. Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/jocsflorals
 • 9. Per poder participar en el certamen, els centres s’han d’adreçar al Servei Educatiu de Zona (CRP) i lliurar els treballs en el termini establert, en format digital i per correu electrònic.