METODOLOGIA

El treball de recerca històrica es desenvoluparà en el marc de les dues hores de classe setmanal de Pràctiques de la Comunicació durant el primer trimestre del curs i durant quatre hores de la matèria de Ciències Socials (Història) d'un grup de quart d'ESO (durant el mes de gener de 2015). 

En l'elaboració d'aquest projecte també hi col·laboren el departament de Tecnologia i el Departament de Llengües Estrangeres.

El treball es realitza en petits grups i individualment, en el cas d'algunes cerques concretes.

El projecte s'estructura en petites cerques que sempre comporten:
  • La utilització, com  a base, del treball de documentació històrica d'en Xavier Badia.
  • La consulta de fonts bibliogràfiques i d'Internet sobre el tema.
  • El maneig de fonts històriques de caràcter primari: fotografies i documents de l'època.
  • La redacció d'un treball ben documentat a partir de les fonts anteriors.
  • L'exposició oral a classe de dita informació.
  • L'elaboració d'itineraris pel Poblenou del tombant de segle, centrats en l'activitat industrial, comercial, reacreativa i cultural del barri, entre d'altres aspectes possibles.



El carrer Pere IV (carretera de Mataró fins el 1900).
ĉ
MONTSERRAT ALAY SUAREZ,
23 de nov. 2014, 10:43
Comments