PERFIL DEL CONTRACTANT

Licitació del servei de neteja (2017) 

Publicació al DOGC 7381 de data 31/05/2017

Termini de presentació d'ofertes obert des del dia 1 de juny de 2017 fins a les 14:00 hores del dia 15 de juny de 2017
Les ofertes s’han de presentar a :

Secretaria de l’Institut Sant Andreu (Carrer Badosa 10-14, 08016 Barcelona)
Telèfon : 93 350 76 66
Horari : de dilluns a divendres laborable, de 9:00 a 14:00, llevat del dia 2 de juny (festa de lliure disposició a l'Institut).

VISITA AL CENTRE : dimarts 6 de juny, 16:30 h.

OBERTURA DEL SOBRE B :

Dijous 22 de juny de 2017 a les 10:00 h, a l'Institut Sant Andreu

OBERTURA DEL SOBRE C :

Dijous 29 de juny de 2017 a les 11:00 h, a l'Institut Sant Andreu