Formació Direccions VOC
http://www.symbaloo.com/mix/formaciodireccionsvoc

Recull dels enllaços a les presentacions utilitzades en les sessions de formació de direccions dels SSTT al Vallès Occidental.

Identificadors dels aplicatius
https://docs.google.com/presentation/d/1sgCythobycBlmVfX8OhlDbOSI2la64mjUWoS4JT_HxI/present#slide=id.p
Els diferents aplicatius i la manera d'accedir-hi