08039367 Escola Josep Pla


1. Títol de l’aportació:

Treballem els valors

2. Descripció del que ofereixo:

Programació de l’àrea d’alternativa del segon nivell de cicle mitjà de primària.

La proposta parteix de la idea que, tal i com s’indica en l’article 2 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària a Catalunya: “La finalitat de l’Educació Primària és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social per tal de poder integrar-se en la societat”.

La programació didàctica de “Treballem els valors” planteja tres eixos fonamentals de treball:
Conèixer el concepte de valor.
Establir relacions entre el significat de valor i la vida quotidiana.
Experimentar els diferents valors treballats.

La programació que consta de 30 sessions distribuïdes al llarg del curs, proposa conèixer i reflexionar al voltant de 13 valors: respecte, amistat-confiança, tolerància, justícia, constància, paciència, diàleg, alegria, generositat, honradesa-sinceritat, autocontrol, reflexió, cooperació. Cada valor es treballa durant 2 sessions. També hi ha programades 4 sessions de reflexió que han de ser un punt d’inflexió i revisió de la feina feta i els aprenentatges assolits. Totes les sessions s’inicien amb un conte que enceta les activitats i la reflexió al voltant del valor que es desprèn arran de la lectura.

El material de suport a la programació està tot elaborat i disponible per consultar.

3. Descriptors:

Alumne, competència social i ciutadana, aprendre a ser, aprendre a conviure i habitar el món, valors, alternativa, convivència...

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites:

correu electrònic: a8039367@xtec.cat Telèfon: 93 653 26 04