08038211 Escola José Juan Ortiz


1. Títol de l’aportació:

Fem ràdio a l'escola

2. Descripció del que ofereixo:

Partint d'una feina de reflexió portada a terme fa uns anys, en la que es va fer un estudi de l'ús del català entre els nostres nens i nenes i tenint en compte les característiques socioculturals i lingüístiques del context en el que es troba l'escola, sorgeix la necessitat d'incorporar, a nivell de Centre, activitats que promoguin l'ús oral de la llengua (intercanvi entre escoles, teatre i ràdio).

L'activitat que presentem consisteix en preparar a l'aula un petit text al voltant d'un tema molt proper als nens (un conte, una cançó, endevinalles, dites, explicació d'una festa de l'escola, d'una sortida, d'una activitat, d'un projecte que s'està treballant...). Aquest tema el decideixen els mateixos alumnes de la classe. Un cop decidit es comença a treballar la redacció i el repartiment de papers. Hi participen tots els nens i nenes del grup classe.
A l'inici de curs es fa el calendari amb les dates en que cada grup anirà a l'emissora local per a fer la gravació. Cal dir que comptem amb el suport valuosíssim del personal de Ràdio Sant Andreu que a més de facilitar-nos l'estudi i realitzar la gravació, també la complementen amb música i efectes sonors.
La gravació s'emet en diferit, cada divendres de 10.00 a 10.15h., fet que per ser horari lectiu, permet que tota l'escola puguem connectar-nos via internet i escoltar conjuntament el treball dels companys/es. També les famílies des de casa poden escoltar-ho, ja que els ho comuniquem uns dies abans de l'emissió.
Paral·lelament al treball motivador i significatiu que promou la millora de la competència lingüística, actualment ja ampliat a les tres llengües (català, castellà i anglès), també es potencia el treball d'equip i l'esforç personal per superar vergonyes, reforçar l'autoestima, l'hàbit d'escoltar i de saber esperar. Per altra banda permet conèixer un mitjà de comunicació, no tan proper per al nen/a, com és la ràdio.

3. Descriptors:

Actors protagonistes: Alumnes, Escola, (com a emissors ) Alumnes, Famílies, Escola (com a receptors).
Competència lingüística oral: d'interacció, d'escolta, de producció, vocalització, entonació, dicció...
Competència lingüística escrita: de comunicació, de descripció, de creació, de tipologia de text, d'estructura , de treball ortogràfic...
Competència d'aprendre a aprendre: de treball en equip per elaborar el text. Han de pensar i exposar què volen escriure....
Competència d'autonomia i iniciativa personal: de dur a terme la part que li correspon a cadascú...
Competència social i ciutadana: De treball conjunt, de pertenença al grup classe i d'identificació com a escola.

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites: 

Mitjançant a8038211@xtec.cat Tel: 93 682 52 24 .