Zona Nord‎ > ‎Martorell‎ > ‎

08062122 CFA Martorell


1. Títol de l’aportació:

Una aproximació a la dona de la nostra població

2. Descripció del que ofereixo:

Treball col·laboratiu i interdisciplinari de Matemàtiques i Ciències Socials en el marc del Projecte de Coeducació del Centre.

A partir de les dades recollides per l'alumnat sobre les seves mares, es realitza un estudi estadístic amb l'objectiu d'obtenir conclusions sobre diferents aspectes, entre els que podem destacar, el protagonisme de les dones en la vida de les famílies (hores de feina a casa i fora de casa, nivell d'ingressos...), qüestions relacionades amb la natalitat (influència cultural, disminució de la taxa i les seves causes ) o els moviments migratoris.

Tot això fent ús dels recursos TAC que ens proporciona l'entorn virtual del centre: butlletes digitals, treball col·laboratiu (wiki), comparació de les conclusions amb les dades de l'IDESCAT ...

3. Descriptors:

Alumnat, Família, Competència Matemàtica, Competència digital, social i ciutadana, lingüística, Matemàtiques, Ciències Socials, Informàtica i Anglès, Convivència, Coeducació.

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites:

pdiaz1965@gmail.com (Pedro Díaz) Horari: dilluns a les 18.30h i dimarts a les 13.30 hores