Zona Marina‎ > ‎Castelldefels‎ > ‎

08015961 Escola Jacint Verdaguer


1. Títol de l’aportació: 

Digitalització de l'aula i desplegament del tablet 1x1.

2. Descripció del que ofereixo: 

L’escola Jacint Verdaguer és un centre educatiu amb una trajectòria de 10 anys d'implementació de les TIC a l'aula. 

Actualment tota la comunitat educativa està immersa en aquest projecte i ha assumit que les TIC són una eina molt poderosa per acompanyar els processos d'ensenyament-aprenentatge al segle XXI ja que permet l'accés a recursos infinits. 

En el nostre treball per projectes suposen una motivació extra pels alumnes. Actualment tot el centre disposa d'accés a xarxa sense fils (wireless), tablets 1 a 1 amb un programari de gestió i aprenentatge i pissarres digitals a cada aula. 

A banda dels processos d'ensenyament-aprenentatge les TIC han ajudat a millorar els processos d'organització i gestió interns del centre amb la implementació d'una plataforma educativa.

Finalment la comunitat educativa ha entès perfectament que el centre havia fet aquesta aposta i ha estat partícip per una banda com a usuaris actius de la plataforma educativa i per l'altra donant suport a les decisions estratègiques del centre.
Aquest canvi ha ajudat a millorar significativament els resultats acadèmics i la imatge interna del centre, a més d'evitar una escletxa digital en el nostre entorn social i educatiu.

3. Descriptors: 

Eines TIC TAC, plataforma educativa, transversal.

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites: 

Contacte: Francesc Morilla (Secretari/coordinador TAC) (preferiblement el contacte per email)
escolajverdaguer@xtec.cat
www.jverdaguer.cat
Comments