08072607 EOI de Cornellà de Llobregat

1. Títol de l’aportació:

L'aprenentatge capicua.


2. Descripció del que ofereixo:

L’EOI de Cornellà vol compartir la manera com s’hi ensenyen i aprenen llengües estrangeres des de la reflexió -tant de la pràctica docent per part del professorat com del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat-, el foment de l’autoaprenentatge permanent, la priorització del vessant comunicatiu i d’interacció de les llengües -en detriment d’una visió més metalingüística basada en l’estudi de la gramàtica- i l’enfocament per tasques, en què l’alumne té clar per què està aprenent una cosa i en veu l’aplicació directa a situacions de la vida real. 

Per tot això, presentem una experiència pràctica d’avaluació criterial de tasques així com una eina d’avaluació de l’aprenentatge que fomenta la implicació de l’alumne en la seva evolució, el treball dins i fora de l’aula i la reflexió contínua que cohesiona tot el procés: el dossier d’aprenentatge.


3. Descriptors:

El rol del professorat
El rol de l’alumnat
Llengües estrangeres
Ensenyament per tasques
Avaluació criterial
Portafoli d’aprenentatge
Aprendre a aprendre


4. Via de contacte i disponibilitat per a visites:

EOI de Cornellà de Llobregat c. Ignasi Iglesias, 7. 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 933778177
www.eoicornella.cat
facebook.com/eoicornella
Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 15.00 a 21.00

Persona de contacte
Eulàlia Vilaginés Serra
Cap d'estudis
capdestudis@eoicornella.cat
Comments