Descripció de la fitxa

  • Fitxa de materials,  processos, programes, experiències, activitats, documents, propostes, reflexions, projectes... que han estat provats durant un temps, com a mínim per diverses persones del centre. Tot el Claustre les coneix i formen part del patrimoni de la cultura del centre. Poden servir d’ajuda a d’altres centres.
  1. Títol / Aportació: (criteri: èmfasi en el Què es fa i Com es fa, pensant com ho llegeix un altre centre, sense topònims i nivells) (1 línia).
  2. Descripció del que ofereixo: (breu context, justificant Per Què es fa, amb quina intenció, evitar l'enumeració d'objectius i continguts) (10 línies màx).
  3. Descriptors de referència: (escriure aquells conceptes essencials que ajudin a fer la cerca. No cal que hi hagi els tres descriptors) (1-2 línies).

  a)     Actors protagonistes: Alumne, Aula, Docent, Família, Escola, Municipi, Entorn.

  b)     Competències/Capacitats: Lingüística i audiovisual, Artística i cultural, Digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Iniciativa personal, Interacció amb el món físic, Social i ciutadana, Aprendre a ser, Aprendre a pensar i a comunicar, Aprendre a descobrir i tenir iniciativa, Aprendre a conviure i habitar el món...

  c)      Àrea, matèria i/o àmbits: matemàtiques, llengua, llengua estrangera, naturals, socials, física, química, geografia, tecnologia, història, comunicació, llenguatge, música, avaluació, convivència, valors, participació, gestió, tutoria...

  1. Via de contacte i disponibilitat per a visites: (web del centre, adreça, telèfon, correu de contacte, persona, càrrec, horari...) (1-2 línies).


  FORMULARI a omplir pels centres educatius:

  FITXA INTERCANVI DE CONEIXEMENTS ‎‎‎(XIC)‎‎‎. BAIX LLOBREGAT