Zona Dreta‎ > ‎El Prat de Llobregat‎ > ‎

08022914 Escola Jaume Balmes

1. Títol de l’aportació: 

GESTIÓ D’AULA: De la necessitat a la pràctica.

2. Descripció del que ofereixo: 

La gestió d’aula és el 50% de la feina d’un mestre. El concepte es refereix a tot el procés que el mestre ha de seguir per organitzar als alumnes, l’espai, el temps i els materials, donant rellevància a l’ensenyament de comportaments i actituds adequats a l’aula.

El seu objectiu és crear un clima a l’aula perquè l’aprenentatge es faci de manera eficaç.

 Els elements que formen aquest pla són:

Ø  Les regles i el recorregut.

Ø  Les conseqüències.

Ø  Els procediments i rutines.

Ø  El protocol dels primers dies.


3. Descriptors: 

a)     Actors protagonistes: Alumne, Aula, Docent, Escola,

b)     Competències/Capacitats: , Aprendre a aprendre, Social i ciutadana,, Aprendre a conviure i habitar el món...

c)      Àrea, matèria i/o àmbits:, convivència, valors, participació, gestió, tutoria...


4. Via de contacte i disponibilitat per a visites: 

-       Web de l’escola: www.balmesprat.com

-       E-mail: a8022914@xtec.cat

-       Telefon: 933792385

-       Adreça: c/ Riu Ebre 20 - 30 . El Prat de Llobregat.

-       Persona de contacte: Pietat Bodelón.

-       Càrrec: Directora.

Comments