08062948 Escola Miquel Martí i Pol

1. Títol de l’aportació: 

Disseny d'espais educatius des de la investigació i la innovació.


2. Descripció del que ofereixo:


El nostre projecte es contextualitza en els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació, per l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques que requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria d’experimentar la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge.

Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir de coneixement científic sorgit d’una recerca interdisciplinar, sistemàtica i d’excel·lència.

El projecte, que ha comptat amb el suport i assessorament de l'equip de recerca Smart Classroom (www.smartclassroomproject.com), té com a objectiu principal co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espais que les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció en la integració didàctica i invisible de les TIC. A més, es pretén establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i avançar en el context d’innovació didàctica en què es troben els/les docents del nostre centre.


3. Descriptors: 

Espai d’aprenentatge, Smart Classroom, Co-disseny.


4. Via de contacte i disponibilitat per a visites:

Telèfon: 93 635 76 60

Correu electrònic: a8062948@xtec.cat 


Comments