Si t'agraden les Llengües, la Literatura, l'Art, la Filosofia, el Dret, la Traducció, l'Etimologia i la Mitologia, el Batxillerat Humanístic et proporcionarà les bases per a conèixer el Món Clàssic on es recolzen aquestes matèries. 

El llatí i el Grec són la base del nostre pensament i aprendràs, a través de dues llengües flexives, la manera d'entendre les llengües modernes. Coneixeràs l'origen de la nostra Literatura (èpica, lírica, teatre, prosa històrica, filosòfica i científica, novel·la...), les  arrels del nostre vocabulari (Etimologia), del nostre art i de la Mitologia com a forma d'explicar el món...en fi...la nostra gènesi. Professorat:

  • Isabel Santamaria

                Professora de Grec i Llatí.
             

  • Maria Fortuny 

               Professora de Llatí

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure