Preinscripció i Matrícula FP

 
 DOCUMENTACIÓ I PROCÉS DE MATRÍCULA

Consulteu el Calendari del procés

Preinscripció Post - Obligatòria 2019-20 per a alumnat del centre

 

Documentació per a la matrícula d'alumnat de Grau Mitjà

- Instruccions de matrícula per a CFG

Alumnat que promociona de curs o repetidors, que ja cursaven aquests estudis durant el curs 2018-19
(pendent)
Alumnat per a 1r o 2n curs de matrícula nova, adjudicats al centre per al curs 2019-20
Del 9 al 15 de juliol de 2019. (l'1 de juliol és festiu a Terrassa)
Acte públic d'adjudicació de places vacants: 17 de juliol de 2019
11:30 h CFGM Activitats Comercials
12:30 h CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

- Full de Matrícula per al CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 

- Full de Matrícula per al CFGM Activitats Comercials


 

    Documentació de matrícula per a l'alumnat de Grau Superior

- Instruccions de matrícula per a CFGS

Alumnat que promociona de curs o repetidors, que ja cursaven aquests estudis durant el curs 2018-19
(pendent)
Alumnat per a 1r o 2n curs de matrícula nova, adjudicats al centre per al curs 2019-20
Del 18 al 23 de juliol de 2019.
Acte públic d'adjudicació de places vacants: 24 de juliol de 2019

- Full de Matrícula per al CFGS en Comerç Internacional (LOE)

- Full de Matrícula per al CFGS d'Educació Infantil (LOE)

- Full de Matrícula per al CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials

- Full de Matrícula per al CFGS d'Integració Social (LOE)
DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA APLICABLE EN CASOS ESPECÍFICS

Extinció de Cicles Formatius LOGSE

Comments