Preinscripció i Matrícula FP


DOCUMENTACIÓ I PROCÉS DE MATRÍCULA

Consulteu el Calendari del procés


 

Documentació per a la matrícula d'alumnat de Grau Mitjà

- Instruccions de matrícula per a CFG

Alumnat que promociona de curs o repetidors, que ja cursaven aquests estudis durant el curs 2017-18
Del 22 de juny al 6 de juliol de 2018.
Alumnat per a 1r o 2n curs de matrícula nova, adjudicats al centre per al curs 2018-19
Del 4 a l'11 de juliol de 2018. (el 2 de juliol és festiu a Terrassa)
Acte públic d'adjudicació de places vacants: 13 de juliol de 2018
11:30 h CFGM Activitats Comercials
12:30 h CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

- Full de Matrícula per al CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència 

- Full de Matrícula per al CFGM Activitats Comercials


 

    Documentació de matrícula per a l'alumnat de Grau Superior

- Instruccions de matrícula per a CFGS

Alumnat que promociona de curs o repetidors, que ja cursaven aquests estudis durant el curs 2017-18
Del 22 de juny al 6 de juliol de 2018.
Alumnat per a 1r o 2n curs de matrícula nova, adjudicats al centre per al curs 2018-19
Del 18 al 23 de juliol de 2018.
Acte públic d'adjudicació de places vacants: 24 de juliol de 2018

- Full de Matrícula per al CFGS en Comerç Internacional (LOE)

- Full de Matrícula per al CFGS d'Educació Infantil (LOE)

- Full de Matrícula per al CFGS de Gestió de Vendes i Espais Comercials

- Full de Matrícula per al CFGS d'Integració Social (LOE)
DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA APLICABLE EN CASOS ESPECÍFICS

Extinció de Cicles Formatius LOGSE

Comments