Preinscripció i Matrícula Batxillerat

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA 2019-20ALUMNAT DE NOVA MATRÍCULA


CALENDARI 2019-20
per a alumnat nou (provinent d'altres centres)

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta


10 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds


Del 14 al 21 de maig (*)

Llistes amb el barem provisional


4 de juny de 2019

Reclamacions


del 5 al 12 de juny de 2019

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions


17 de juny de 2019

Sorteig del número de desempat


a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)


18 de juny de 2019

Publicació de la llista ordenada definitiva    


21 de juny de 2019


(*)Recordeu que el 20 de maig és festiu de lliure disposició i el centre romandrà tancat


Publicació oferta definitiva

 05 de juliol de 2019

Publicació de les llistes d’admesos/es i llista d'espera

08 de juliol de 2019

 

Període de matriculació o confirmació de plaça per alumnes de batxillerat pendents dels exàmens de setembre.

del 9 a l'15 de juliol de 2019


Acte públic d'assignació de places vacants per a alumnat en llista d'espera   

 
17 de juliol de 2019
10:00 h

Període de matrícula extraordinària per a 2n de batxillerat pels alumnes provinents d'altres centres pendents dels exàmens de setembre de 1r de batxillerat

del 6 al 10 de setembre de 2019                    
 ALUMNAT PROVINENT DE 4t D'ESO DEL NOSTRE CENTRE I REPETIDORS (DE PRIMER O SEGON CURS):
Presentació de la reunió amb famílies de 4t (30/04/2019)

Preinscripció Post - Obligatòria 2019-20 per a alumnat del centreSegons el calendari establert la matrícula de l’alumnat provinent de 4t d’ESO del nostre centre consta de dues fases:

Tria d’optatives.

Es realitzarà la setmana del 22 al 24 de maig de 2019 en horari de classe mitjançant un aplicatiu informàtic. Aquesta tria la farà tothom que hagi confirmat la continuïtat al centre (mitjançant el document de confirmació de plaça repartit durant el mes d'abril).

Matrícula interna: del  28 al 31 de maig del 2019.

A partir del 28 de maig de 2019 des de les tutories de 4t d'ESO es lliurarà a l'alumnat un sobre nominal amb la documentació necessària i el full de confirmació de matèries de modalitat per al Batxillerat que ha triat a l'aplicatiu.

Caldrà aportar abans del dia 31 de maig els comprovants de pagament i la documentació requerida en els fulls de matrícula, que es podrà lliurar al tutor/a o bé a consergeria.

Aquesta matrícula interna està condicionada a la superació de l'ESO durant el mes de juny.
Tot i que en aquestes dates no s'obté la superació de l'etapa, la majoria d'alumnat sap en quina disposició es troba. Per aquells/es que s'hagin de presentar a la convocatòria d'extraordinària (juny del 2019), en cas que finalment no obtinguessin l'ESO i no poguessin formalitzar la matrícula per a batxillerat, es rectificarien les dades per a una possible repetició o bé, en cas de no continuïtat al centre, es realitzarà el retorn dels pagaments realitzats. 

 

 


 


Informació relativa a l'AMPA


Comments