Secretaria Web‎ > ‎

Preinscripció i Matrícula


Prórroga de DNI i carnets de Família Nombrosa o Monoparental caducats durant l'estat d'alarma:

DNI: si caduca entre el 14/03/2020 i el 13/03/2021 la validesa es prorroga per un any. (R.D. 8/2020)

Títols de F. Nombrosa o Monoparental
- si caduca entre 01/11/2019 i 31/05/2020 es prorroga la validesa per un any
- si caduca entre el 01/06/2020 i el 31/10/2020 es prorroga la validesa per 6 mesos.
(RESOLUCIÓ TSF/819/2020)
Acte Públic d'assignació de places vacants en estudis postobligatoris

Tot l’alumnat no assignat al nostre centre però que es trobi en llista d’espera està convocat a l’acte públic d’assignació de places vacants segons el següent calendari (pendent).

Les places s’assignaran entre els presents en aquest acte, seguint estrictament l’ordre de la llista d‘espera, si existeix.

Qui no es presenti en la data i hora estipulada perdrà el dret de plaça vacant. En cas que l’interessat/da no pugui assistir pot autoritzar (per escrit) a una tercera persona per tal que actuï en el seu nom.

En cas que no existís llista d’espera d’algun dels estudis no es realitzarà aquest acte públic.Es recomana descarregar/consultar els llistats just abans de fer l'adquisició ja que poden modificar-se durant els propers dies (llibres descatalogats, canvis d'ISBN, etc)

- 1r d'ESO
- 2n d'ESO
- 3r d'ESO
- 4t d'ESO
- 4t d'ESO d'Itinerari Professional
- 1r BTX Científico - Tècnic
- 1r BTX Humanístic - Social
- 2n BTX Científico - Tècnic
- 2n BTX Humanístic - Social
- FP Serveis a la Comunitat (APD, EDIN, INSO)