Secretaria Web‎ > ‎

Preinscripció i Matrícula

Preinscripció i Matrícula
ESO
BATXILLERAT
FORMACIÓ PROFESSIONALActe Públic d'assignació de Places Vacants en estudis Postobligatoris

Tot l’alumnat no assignat al nostre centre però que es trobi en llista d’espera està convocat a l’acte públic d’assignació de places vacants segons el següent calendari.

Les places s’assignaran entre els presents en aquest acte, seguint estrictament l’ordre de la llista d‘espera, si existeix.

Qui no es presenti en la data i hora estipulada perdrà el dret de plaça vacant. En cas que l’interessat/da no pugui assistir pot autoritzar (per escrit) a una tercera persona per tal que actuï en el seu nom.

En cas que no existís llista d’espera d’algun dels estudis no es realitzarà aquest acte públic.

13 de juliol de 2018:

10:00 Batxillerat.

11:30 CFGM Activitats Comercials.
12:30 CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

24 de juliol de 2018:

10:00 CFGS Educació Infantil

11:00 CFGS Integració Social

12:00 CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials

13:00 CFGS Comerç InternacionalLLISTATS DE LLIBRES (2018-19)
Es recomana descarregar/consultar els llistats just abans de fer l'adquisició ja que poden modificar-se durant els propers dies (llibres descatalogats, canvis d'ISBN, etc)

- FP Serveis a la Comunitat (APD, EDIN, INSO)