Secretaria Web

(requereix identificació xtec)

GENERALS
Àrea Acadèmica:

- Comunicat d'Abandonament d'Estudis.
- Sol·licitud de Reconeixement d'Estudis en Música  (Convalidació de Música) ESO      Batxillerat
- Sol·licitud de reconeixement de matèries per dedicació significativa a l'esport per a ESO i Batxillerat.

- Sol·licitud d'Autorització de Sortida del Centre per Convalidació.

Àrea Administrativa:

- Sol·licitud de retorn de pagament
- Model  EXPOSO / SOL·LICITO general.
ESO

Batxillerat
- Sol·licitud de canvi de matèria optativa al Batxillerat.

FP

- Proves diagnòstiques:
 Subpàgines (1): Preinscripció i Matrícula
Comments