RGPD

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament: Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament

Legitimació: Missió d'interes públic

Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció de l’Institut Montserrat Roig, C/ Cervantes 46 (08221) Terrassa  

Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.

Legitimació: Missió d’interès públic.

Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut; ajuntaments, perquè exerceixin les competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, i consells comarcals, perquè gestionin els serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional:

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html

 

Tractament: Difusió d'imatge/veu d'alumnes i personal de centres educatius/serveis educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Legitimació: Consentiment de l'interessat.

Base legal: Consentiment.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció de l’Institut Montserrat Roig, C/ Cervantes 46 (08221) Terrassa  Finalitat: Difusió d’imatge/veu.

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que té la tutoria legal, en cas de menors d’edat.

Destinataris: Pàgina web del centre, i xarxes socials d’accés públic  No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: www.insmontserratroig.cat

Comments