Estudis‎ > ‎

PACFGM

CALENDARI DEL PROCÉS

 • Sol·licitud exempcions d’una part de la prova a DGFPERE fins al 12 de març
 • PERIODE D’INSCRIPCIÓ des del 13 (9h.) al 22 de març
 • Últim dia de pagament de la taxa fins al 23 de març (22h.)
 • Sol·licitud exempció català al SIAL: fins al 28 de març
 • Presentació de la documentació per necessitats específiques a la DGAFCE
 • Presentació de la documentació inicial a la CA del 9 fins al 17 d’abril
 • Sol·licitud d’exempcions a la CA fins al 17 d’abril
 • Publicació provisional d’admissió i exclusió (inclou exempcions) 19 d’abril
 • Presentació de documentació complementària i reclamacions contra l’admissió o exclusió provisional del 20 al 24 d’abril
 • Publicació definitiva d’admissió i exclusió 26 d’abril
 • Captura de qualificacions PFI i formació per la preparació 7 de maig
 • PROVA GM FP i EE (tarda) 9 de maig
 • Sol·licitud a la CA d’admissió a incidències de GM fins a l’11 de maig (12h.)
 • Publicació de persones admeses a incidències GM I Tramesa de l’expedient original a la comissió d’incidències: 15 de maig
 • Prova incidències GM (matí) 16 de maig
 • GSA: límit gravació qualificacions GM 17 de maig
 • Publicació de qualificacions provisionals GM 18 de maig
 • Reclamacions sobre qualificacions de GM del 22 a 24 de maig

Dimarts 22 de maig

matí de 10:00 a 13:30 h
tarda de 16:30 a 18:30

Dimecres 23 de maig
matí de 10 a 13:30 h
tarda de 16:30 a 18:00 h

Les sol·licituds de revisió es podran presentar fins el dia 24 de maig en horari de secretaria.

Únicament l'aspirant pot consultar els exàmens (no podrà entrar acompanyat ni de familiars ni d'altres persones).
Les sol·licituds de revisió han de ser motivades, no s'accepten revisions generals o totals de proves completes.
La resposta a la sol·licitud serà la publicació de la nota definitiva, entenent que si no s'ha modificat la qualificació respecte la nota provisional, la sol·licitud s'haurà desestimat.
 • Publicació de qualificacions definitives GM 28 de maig
 • Emissió de certificats GM 29 de maig
Comments