Estudis‎ > ‎

Batxillerat


Matí: De Dilluns a Divendres de 8:00h a 14:30h

Descans de 11:00 a 11:30h

Horaris de Grup.

Normativa.

- Normativa de funcionament General del Batxillerat (Full de Ruta)

- Normativa de la matèria Estada a l'Empresa

- Normativa del Treball de Recerca.

Participació en Projectes.

- Enquesta de Transició a la Universitat. (Projecte de l'ICE de la UAB) Matèries Comunes:

Matèria 1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura x x
Llengua castellana i literatura x x
Llengua estrangera x x
Filosofia x  
Educació física x  
Ciències del món contemporani x  
Història de la filosofia   x
Història   x
Tutoria x x
Treball de recerca x x

Matèries de modalitat i específiques:

Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials
    Humanitats Ciències Socials
Matèria comuna d'opció
Matemàtiques I i II

Llatí I i II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Matèries de modalitat
Biologia I i II
Ciències de la terra I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Química I i II
Tecnologia industrial I i II

Economia
Economia d'empresa  I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l'art
Història del món contemporani
Literatura castellana
Literatura catalana
Literatura universal

Matèries específiques
  • Una altra matèria de modalitat
  • Psicologia (2n curs)
  • Segona llengua estrangera (Francès a 1r curs)
  • Sociologia (1r curs)
  • Religió (1r curs)
  • Estada a l'empresa (1r curs)
  • Electrotècnia (2n curs)
  • Educació Física (2n curs)
  • Història i Art (2n curs)