ELECCIONS CONSELL ESCOLAR - NOVETATS

Novetats - eleccions

ELECCIONS

Us informem que NO HI HAURÀ ELECCIONS dels col·lectius de Mares/Pares i del PAS perquè el nombre de candidatures és igual al de vacants i les candidates han estat escollides automàticament. Trobareu més informació a la vitrina de l'entrada del centre.

Per als col·lectius d'Alumnat i Professorat les eleccions seran el dia 28/11/2018 segons el calendari establert.

Calendari

El calendari del procés al nostre centre és el següent:

5 de novembre

El director convoca les eleccions: dies, hores de votació i lloc.

 

Publicació del cens electoral provisional de cada sector.

Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar.

Comproveu les
vostres dades
exposades al
plafó

6, 7 i 8 de
novembre

Reclamacions al cens electoral

Consergeria

9 de novembre

SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals a la biblioteca del centre.

11h

13 de novembre

Constitució de les meses electorals: pares i professorat

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu

Publicació del cens definitiu

15h

Fins el 17
novembre

Presentació de sol·licituds per actuar com a supervisor de les meses electorals respectives (Recolliu model a Consergeria)

De 8h a 21h

Del 13 al 19 de
novembre

Presentació de candidatures
(Recolliu model a Consergeria)

De 8h a 21h

21 de novembre

Publicació candidatures


Fins 26 de
novembre

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes

(Recolliu model a Consergeria)

Sol·licitar espai

28 de
novembre

Elecció de l’alumnat

De 8:30h a les 19:35h

28 de
novembre

Elecció de professorat

15.30

28 de
novembre

Elecció de mares i pares

De 16:30h a les 20:00h

28 de
novembre

Elecció del PAS


Dimecres 12 de desembre

Constitució del Consell Escolar resultant

A les 15:30h.

Màxim 30 dies

Les comissions, previstes al Reglament Orgànic i a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre es constitueixen a la mateixa sessió.


Tot seguit

Tramesa al director dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament, còpia autenticada de
l’acta de constitució del Consell Escolar conjuntament amb el resum del procés electoral.
Comments