Coordinació Mobilitat Internacional


(CA) La relació amb institucions docents de l’estranger és un fet rellevant a l'INS Montserrat Roig.

Curs a curs s’incrementa el nombre d’estudiants i docents que realitzen intercanvis amb centres i empreses estrangeres,  i d’estudiants i docents que venen a cursar un període dels seus estudis al nostre institut.

Això representa una experiència enriquidora per al conjunt del centre i també afavoreix la projecció del seu prestigi en l’àmbit internacional.

La Coordinació de mobilitat gestiona les estades  d’alumnes i docents i  intervé en l’establiment dels acords pedagògics i d’intercanvi que l’institut té signats amb diverses institucions europees (Instituts partner).

Carles Peiró 
(Coordinador de mobilitat internacional)

erasmus@insmontserratroig.cat
C. Cervantes 46, 08221 Terrassa (Barcelona)
Telèfon 93 733 65 80

Els alumnes de Cicles Formatius de l'Institut Montserrat Roig tenen la possibilitat de participar en el programa d'intercanvis que gestiona la Coordinació de mobilitat i cursar un període dels seus estudis i fer pràctiques a l'estranger dins del programa Erasmus+.

De la mateixa manera els estudiants estrangers que vulguin cursar un període d'estudis o pràctiques al nostre centre han d'estar matriculats en una institució amb la qual el nostre institut tingui signat un conveni bilateral.

(EN) International relationships are of great relevance to Institut Montserrat Roig.

Each year the number of students and teachers performing exchanges with foreign schools increases as much as the number of students and teachers from abroad who visit us. 

This provides an enriching experience for the whole school and helps the projection of its prestige abroad.

The International coordination manages the mobility of students and teachers and is in charge of the exchange agreements signed with European institutions.


Carles Peiró 
(International mobility coordination)

erasmus@insmontserratroig.cat
C. Cervantes 46, 08221 Terrassa (Barcelona)
Telephone 93 733 65 80


The hight education students in the Institut Montserrat Roig have the option to perform exchanges manages for International coordination in order to do a study or training period abroad with Erasmus+ programme.

Students interested in undertaking a period of study or a training period at our school should be enrolled in a Institution with whom Institut Montserrat Roig has signed a bilateral agreement.