consell escolar

Presidenta:

Laura Espinosa Díaz

Cap d'estudis     
C
arme Puig Gual

Secretari:

Maciej Stepieñ

Representants del Professorat:

Jordi del Campo Jordà 

Teresa Sáez Martín

Dolors Castro Castro

Elena Burgas Malé

Anna Mª Cristau Soler

Daniel Arenas 

Representant de l’AMPA:

Cristina Ferrarons Baño

Representants dels pares:

Juan Antonio Pérez Barrios
Montse Hernández
Jordi Faig Salellas

Representants dels alumnes:

Izan Sierra Lara

Carla Viñas Genís

Víctor Pérez 

Representant Ajuntament:

Míriam Lanero Carrillo

Representant PAS:

Esther Mas Hormigo

 Les reunions es convoquen:

DE CONSELL ESCOLAR: trimestralment i quan es consideri necessari. 
Els dimarts a partir de les 18.00 h.