preinscripció

PREINSCRIPCIÓ 2018
documentació preinscripció ESO (cal portar els documents requerits i els fulls amb les autoritzacions signats)
sol·licitud de preinscripció
sol·licitud de transport per ESO (Consell Comarcal)
                                              per BAT
documentació preinscripció BAT