L'oferta educativa de l'Institut de La Jonquera és:

▪Educació Secundària Obligatòria
▪Batxillerat
    - Modalitat Ciències i Tecnologia
    - Modalitat Humanística i Social
▪Batxibac (inici curs 2017-2018)
    - Modalitat Ciències i Tecnologia
    - Modalitat Humanística i Social


BAT ESO calendari horaris material i llibres

recuperació criteris d'avaluacióSubpàgines (3): BAT ESO material i llibres