institut‎ > ‎

organització

Apunts diversos d'organització: 
  • Accidents: en cap cas s'administraran medicaments als alumnes.
  • Biblioteca l'horari de préstec és cada dia a l'hora de l'esbarjo llarg (10.10 h - 10.30 h).
  • Fotocòpies: es fan a consergeria, només al primer pati i des del taulell. Cal portar els documents per imprimir en un pendrive, en PDF i dins d'una carpeta anomenada AAimprimir. Les targetes de prepagament es compren a secretaria durant l'esbarjo.
  • Normes de convivènciaNOFC 
  • Què demanem a l'alumnat: actituds
  • Vagues d'alumnes: només tenen dret a fer vaga els alumnes de 3r, 4t d’ESO i batxillerat. Han de seguir el protocol de centre que implica reunir-se, fer votacions i comunicar els resultats a la direcció, qui l’autoritzarà si s’ha seguit el protocol.
  • Organització de centre: