Carrer Lluís Companys s/n, 17700 La Jonquera
telèfon: 972554440
        correu: b7006745@xtec.cat

Marc horari
Jornada compactada de 8.10 h a 14.30 h
Dilluns tarda de 15.30 h a 17.30 h classes de Batxibac
Dimarts tarda: reunions professorat
consergeria oberta de 8.00 h a 15.00 h

secretaria, horari d'atenció al públic

        De 9 h a 10.30 h i d'11 h a 14 h

 activitats de centre         aules i espais          fototeca         organització        presentació         projectes


Una mica d'història

El projecte dels arquitectes T. ILLA Arquitectes SCP

IES La Jonquera


Veure video de l'edifici en el següent enllaç: http://www.youtube.com/watch?v=30maV761PBY


El solar objecte del projecte està situat en una zona, en la que els seus voltants estarà en el futur rodejat per edificis d’habitatges bàsicament, i farà front per a carrer principal amb el Centre d’Assistència Primària.

Donada aquesta premissa s’ha desenvolupat el projecte principalment en extensió superficial més que en alçada per a donar un caire més domèstic i tenir una millor comunicació interior al funcionar tant sols en dos nivells.

A la vegada, amb la forma de l’edifici tant en planta com en alçat i també amb el tipus de materials utilitzats d’acabat es vol donar un caire emblemàtic i singular com li ha de correspondre a un edifici públic.

L’edifici estarà situat en mig del solar, fent façana principal al carrer A, respectant les separacions a límits, i retirant-se respecte l’alineació a vial per donar una major àmbit d’accés a l’edifici i a la vegada crear una zona de jocs per a l’Institut.

L’edifici està bàsicament resolt en dos cossos, el principal que es situa paral·lel al carrer d’accés, i un segon cos situat de forma perpendicular que serveix per a potenciar l’entrada a l’Institut.

El volum principal es una macla de dos cossos allargats units per al passadís interior. Està definit, a més a més, en dues plantes. El cos que té façana a l’Est està compost per la zona d’aulari, per contra el cos orientat a l’Oest està compost per a les zones de serveis i auxiliars de l’Institut.

El volum situat ortogonalment, i que té una forma de trapezi irregular, està destinat al gimnàs i/o sala polivalent.

El programa de l’Institut s’ha resolt de la manera següent:Cos principal

Planta Baixa, a través del vestíbul d’accés ens trobem el nucli principal de comunicació vertical, i una zona de serveis. Les estances orientades a l’Est, l’aulari, son l’aula de tecnologia, sis aules d’ESO, i l’aula de dibuix . Les estances orientades a l’Oest son la consergeria, la secretaria, el despatx del secretari, el despatx del Director, sala de professors, la sala de l’AMPA, sal de visites, zones de serveis i un magatzem. A l’extrem nord d’aquest cos es situa la zona de catering connectada amb el vestíbul i també amb accés directe des de l’exterior. A l’extrem Sud, es situa una segona escala, amb una sortida d’evacuació.Planta Primera, amb una distribució semblant a la de la planta baixa, es situen les estances orientades a l’Est, dues aules d’ESO, les aules de Batxillerat, els laboratoris . l’aula de música, l’aula d’informàtica i l’aula polivalent. Les estances orientades a l’Oest son la biblioteca, les sales per a tutories, els departaments i un magatzem. En la zona propera al nucli principal de comunicació vertical es situen els serveis d’aquesta planta.


Cos Secundari

El seu programa queda resolt en planta baixa. Es situa la sala de gimnàs o sala polivalent amb un escenari. I en un costat es situen els vestidors. Aquesta peça té comunicació directe amb el Centre i amb l’exterior, per a poder funcionar de manera independent.