calendari

Les classes del curs 18-19 comencen el dimecres 12 de setembre a les 8.10 h.

Dates rellevants dins del curs2018-19
Inici de les classes:

Acabament de les classes:

12 de setembre

21 de juny

Primer trimestre:

12 de setembre a 30 de novembre

Segon trimestre:
3 de desembre al 8 de març
Tercer trimestre:
11 de març al 14 de juny
Treball de síntesi:
Aquest curs no es farà intensiu a excepció de 2n d'ESO, del 29 al 31 d'octubre. El de 3r d'ESO està previst al llarg del 2n trimestre i el de 1restà previst al 3r trimestre .
Vacances i dies festius:Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
 Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril  (ambdós inclosos)
Dies festius nacionals: 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre i 1 de maig.

Dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 4 i 5 de març.

Festes locals: 8 de setembre i 10 de juny

Proves d'avaluació de competències bàsiques 4t d'ESO

 12 i 13 de febrer


Avaluació diagnòstica 3r ESO

setmana del 15 al 19 d'octubre.


Proves Pre-Pau

20, 21 i 22 de març 


Avaluació qualitativa de 1r i inicial de 4t d'ESO

16 d’octubre


Reunió inicial de pares d’alumnes

16 d'octubre (2n i 3r d'ESO, 1r i 2n de BAT) a les 19 h

i 23 d’octubre (1r i 4t d'ESO) a les 19 h

 

 

Recuperacions de matèries pendents


Exàmens avaluació extraordinària de 2n BAT

Presentació del treball de recerca:

Examens finals de 2n de BAT

6 de febrer


finals de juny


17 de maig, recuperació: 9 de novembre i 8 de març

del 13 al 17 de maig

Les recuperacions de les avaluacions del curs es faran segons el criteri de cada departament.