horaris i calendari

 
Dates rellevants dins del curs2015-16
Inici de les classes:

Acabament de les classes:
14 de setembre

21 de juny

Primer trimestre:

14 de setembre a 27 de novembre

Segon trimestre:
30 de novembre al 4 de març
Tercer trimestre:
7 de març al 21 de juny
Treball de síntesi:
14 al 18 de març
Vacances i dies festiusNadal: del 23 de desembre a l'10 de gener (ambdós inclosos, inclou el divendres 8 de gener, que és festa de lliure disposició)
 Setmana Santa: del 19 al 28 de març  (ambdós inclosos)
Dies festius nacionals: 12 d'octubre, 8 de desembre i 16 de maig.

Dies de lliure disposició: 30 d'octubre, 7 de desembre, 8 de gener, 8 de febrer i 3 de maig.

Festes locals: 8 de setembre i 2 de maig

Proves d'avaluació de competències bàsiques 4t d'ESO

 16 i 17 de febrer


Avaluació diagnòstica 3r ESO

Aquest curs no es fa


Proves Pre-Pau

14, 15 i 16 de març


Avaluació qualitativa 1r i 4t d'ESO

20 d’octubre


Reunió inicial de pares d’alumnes

 20 d'octubre (2n i 3r d'ESO, 1r i 2n de BAT) a les 20 h

i 27 d’octubre (1r i 4t d'ESO) a les 20 h

  
Recuperacions de matèries pendents

Exàmens avaluació extraordinària de 2n BAT

Presentació del treball de recerca: 

2 de febrer (a les 15.30 h)

 20 i 21 de juny

13 de maig, recuperació: 13 de novembre i 11 de març
Les recuperacions de les avaluacions del curs es faran segons el criteri de cada departament.