Exàmens de la Cambridge University

L'INS Pere Alsius i Torrent en col·laboració amb Merit School ofereix al seu alumnat la possibilitat de realitzar, en en un institut de Banyoles, els exàmens de la Cambridge University:
  • Preliminary English Test (PET) for Schools
  • First Certificate for Scools
Els exàmens es realitzaran el dissabte 5 de maig de 2018

Reunió informativa per l'alumnat inscrit: dijous 15 de març a les 16.00

S’informarà sobre els aspectes següents:
  • Estructura de la prova.
  • Formació de les parelles de l’speaking.
  • Recomanacions i material per preparar la prova.

Més informació a:

Per fer la inscripció:

INSCRIPCIÓ: del 12 de febrer al 13 de març de 2018

Horari: Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00. Dimarts fins a les 17.00

Documentació: s’ha de presentar la següent documentació en el moment de la inscripció:
  • DNI, NIE o passaport original en el moment de la inscripció. En el cas dels menors d’edat, ha de formalitzar la inscripció el/la pare/mare/tutor(a).
  • Resguard de pagament emès per l’entitat bancària conforme s’ha efectuat. Podeu descarregar el full de pagament, hi trobareu les instruccions per efectuar el pagament:
Si ho considereu oportú per tal de prendre la decisió de fer la prova, el Departament d’Anglès us pot proporcionar informació sobre el nivell acadèmic del vostre/a fill/a. Podeu sol·licitar aquesta informació directament a la professora d’anglès a través del vostre/a fill/a.