Matèries Optatives. 2n i 3r d'ESO

A 2n i 3r d'ESO els alumnes cursen una matèria optativa.Es tracta d’una assignatura amb dues hores de càrrega lectiva setmanal que l’alumne cursarà durant tot el curs. A l’alumnat amb necessitats educatives específiques li serà assignada una matèria optativa que permeti atendre aquestes necessitats. 

La matèria de francès ja ha estat assignada, en el cas de l’alumnat de 2n d’ESO en un procediment previ durant el mes de juny, i en el cas de l’alumnat de 3r d’ESO, atenent a la seva continuïtat, per tant aquests alumnes no han d'omplir cap full de tria. A la resta li serà assignada una matèria tenint en compte les seves capacitats i interessos, i tenint en compte també  la tria que hagi fet.

Per això cal que mostreu les vostres preferències en el full de tria que podreu descarregar-vos des d'aquesta mateixa pàgina.

Podeu lliurar el full de tria fins al 7 de juliol a consergeria, es important que feu aquest pas ja que sinó l’equip docent us assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les vostres preferències.

2n ESO

3r ESO