Llibres de text. Curs 2017-2018

Informació sobre els llibres de text i el material d'aprenentatge de l'alumnat; així com sobre el procediment d'adquisició dels mateixos.
Enguany hi trobareu una quota de 9 €/anuals pel finançament del programa d'auxiliar de conversa, que està subvencionat al 40% per l'Ajuntament de Banyoles.