Beques Educació Postobligatòria

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris (no universitaris)

Informació del Departament d'Ensenyament

Termini de presentació de sol·licituds: 1 d'octubre de 2018

Sol·licitud telemàtica (exclusivament)

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:
a) Quanties fixes

  • Quantia fixa lligada a la renda
  • Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
  • Beca bàsica

b) Quantia variable
Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

A qui va dirigit?

A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris següents:

- Primer i segon cursos de batxillerat
- Formació professional de grau mitjà i de grau superior
- Ensenyaments artístics professionals
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics superiors
- Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)
- Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
- Formació professional bàsica


Comments