SOBRE L'INSTITUT‎ > ‎

Projecte Educatiu     EQUIP DIRECTIU

·                                                                       Directora: Mercè Costa

·                                                                       Cap d’estudis ESO: Montse Morcillo

·                                                                       Cap d’Estudis cicles: Núria Lecina

·                                                                       Secretària: Sara Castaño

·                                                                        Coordinadora Pedagògica: Azahara Casas


Tenim idees que ens identifiquen

Projecte educatiu

   • Som un institut català, laic, públic i de qualitat.
   • Treballem pel respecte a la diversitat, la pluralitat i el foment de la cohesió social.
   • Ens basem en el treball en equip i la cooperació.
   • Potenciem el domini d’idiomes.
   • Fomentem la cultura científica, l’esforç personal i col•lectiu i el progrés social.
   • Promovem l’aprenentatge competencial com a base de l’èxit escolar.
   • Estimulem projectes d’aprenentatge/servei a la comunitat, d'interacció i comunicació.
   • Col•laborem amb l’entorn immediat de la ciutat de Montornès del Vallès i de la comarca.

Pla d’autonomia de centre

    • Exercim l’autonomia possible.

 Projecte de direcció

   • Definim responsabilitats i períodes estables de 4 anys per desenvolupar els objectius del centre.

Tenim objectius i projectes per caminar cap a aquestes idees

Projecte curricular:

Tota l’activitat curricular ha d’anar encaminada a que cada alumna/e del centre assoleixi, al màxim de les seves possibilitats, la capacitat de dur a terme els processos mentals d’ordre superior en un marc de valors i convivència:

   1. CONEIXEMENT: Identificar, recordar.
   2. COMPRENSIÓ: Integrar mentalment, explicar, exposar.
   3. APLICACIÓ: Fer ús, calcular, resoldre.
   4. ANÀLISI: Decodificar, classificar, interpretar.
   5. SÍNTESI: Recodificar, seleccionar.
   6. AVALUACIÓ: Transformar, triar, justificar, criticar, preveure.
   7. CREAR: Proposar, dissenyar, millorar, inventar.

Pla de convivència:

Definim la nostra pròpia constitució, els valors i les bones relacions que han d’imperar al centre. Inclou les normes d'organització i funcionament de l'institut.

Projecte Lingüístic:

Promovem el multilingüisme per dominar el Català, el Castellà i l’Anglès i ofertem una segona llengua estrangera, el Francès, pels que tenen clar que un bon currículum significa el domini d’idiomes.

 

Ens organitzem didàcticament per assolir-los

Pla d’acció tutorial:

Treballem per un seguiment personalitzat de cada alumne i de cada grup en funció de les seves necessitats educatives.

Projecte comunicació:

Seqüenciem les matèries optatives entorn a la competència comunicativa i audiovisual. 

Projecte d’innovació en inclusió educativa:

Acollim a tothom sense distinció de discapacitat, creença, sexe o cultura, tenim una unitat d’educació especial, tothom té quelcom a aportar al centre.

Projecte d’innovació en mitjans audiovisuals:

Aprenem el domini del discurs fent ràdio, fem ús de les noves tecnologies, aprenem a ser crítics amb els nous mitjans d’informació i comunicació valorant els avantatges i mesurant els riscos.

Projecte competències bàsiques:

Definim allò que és fonamental per ser una persona competent avui i ho treballem.

Projecte Rutas literarias:

Interpretem la literatura castellana descobrint la geografia que hi és vinculada, emprant les noves tecnologies i fent petites produccions audiovisuals.

Projecte Biblioteca:

Posem la lectura a l’abast, començant al centre.

Projecte viatge d'Anglès de 3r :

Organitzem un viatge específic d'anglès a Anglaterra o a Irlanda per a l'alumnat que més s’esforça. Cal un bon domini pràctic de l’anglès i comportament impecable. 

Projecte Enfoc:

Fem produccions audiovisuals que promouen la creativitat i l’aprenentatge / servei a la comunitat. 

Projecte viatge fi de curs de 4t:

Els propis alumnes treballen tot l’any per costejar-se el viatge de fi de curs a l’estranger i treure bons resultats per poder anar-hi.

Projecte cooperatiu per a reutilització de llibres:

Amb el suport de l’AMPA reciclem llibres, aplicant els valors de la cooperació, i reduïm els cost global per a les famílies, reutilitzant-los.

Pla d’emergència:

Simulem situacions d’emergència per estar ben preparats, si fos el cas.

Pla de qualitat:

Avaluem els processos i els resultats per millorar constantment. Els tipifiquem en formularis i protocols concrets. 

 

No podem treballar sols, compartim objectius i projectes amb les famílies i les institucions de l’entorn

Projecte CIM:

Promovem experiències pràctiques amb empreses del municipi i l’Ajuntament de Montornès per fomentar la motivació i l’èxit escolar de tot l’alumnat.

Projecte Fem els deures:

En col·laboració amb l’Ajuntament de Montornès es crea un espai en hores extrascolars per fer els deures.

Projecte Joves-Guia:

Alumnes voluntaris aprenen tot fent un servei de guiatge a companys que necessiten alguna ajuda.

Programa OLIA d’orientació laboral i acadèmica:

En col•laboració amb l’Ajuntament definim un projecte orientador per a cada alumne en acabar l’ESO.

Projecte centre formador del professorat:

Col•laborem amb les universitats oferint pràctiques de formació del Màster de professorat de secundària.

Associació esportiva INS Marta Mata :

Promovem l’esport extraescolar com a activitat bàsica per a una bona salut.

Associació de mares i pares de l’INS Marta Mata:

Promovem la col•laboració i cooperació constant entre família/institut.

 Projecte menjador escolar i reforç:

Promovem, en conveni amb l'Associació REIR i l'Ajuntament de Montornès, que alumnes amb necessitats específiques de suport social i pedagògic, tinguin menjador escolar i reforç escolar.

Projecte cartes:

 Alumnat de la USEE intercanvia cartes i es comunica amb altres alumnes d'altres experiències USEE de la comarca. Un cop a l'any fan una trobada.


Subpàgines (1): Projecte Lingüístic