FAMÍLIES I AMPA‎ > ‎

AMPA

L'AMPA de l'Institut Marta Mata col·labora constantment amb el Claustre de professorat i l'Equip Directiu per l'assoliment dels objectius del Projecte Educatiu, que és l'èxit escolar de tot l'alumnat del centre. Que les famílies treballem cooperativament, fa possible moltes despeses puguin reduir-se i beneficiar a totes les famílies. 

L'AMPA col·labora en els diferents projectes del centre, organitza activitats complementàries,  treballa per la disposició de recursos educatius i comparteix projectes molt concrets, com el Projecte de reutilització de llibres que serveix per aconseguir millors preus i un important estalvi econòmic per a les famílies, alhora que fomenta l'educació dels nostres fills envers el reciclatge, l'estalvi i la cura dels materials escolar en benefici de tots i també de l'ecologia del planeta. Per beneficiar-se del Projecte de reutilització de llibres, cal ser soci de l'AMPA. 

Us animem a fer-vos socis de l'AMPA i treballar junts amb el professorat per a la bona formació i èxit escolar dels nostres fills!
https://sites.google.com/site/ampamartamatamontornes2/Recursos:
  • Com a enllaços de consulta, a la web de la Federació d'AMPAs, la FAPAC, hi trobareu importants informacions per a l'educació.
ARRIBA EL CARNET AMPA-FAPAC !
Si vols gaudir de descomptes interessants,  exclusius per a les famílies, fes-te el Carnet AMPA-FaPaC. Per més informació:


Recomanacions:


10 idees clau per a l'aprenentatge: Fer esport i activitat física,  evitar l'excés de greixos a l'alimentació, dormir, entrenar la memòria,  plantejar preguntes,  recordar què hem après, estrés d'activació, lectura, immersió precoç en més d'una llengua, avaluacions orals. 

Un article molt  recomanable:  Las diez claves de la neurociencia para mejorar el aprendizaje , del professor  Ignacio Morgado  catedràtic  de Psicobiologia de la Universitat  Autònoma de Barcelona ,  autor de Aprender, recordar y olvidar: Claves cerebrales de la memoria y la educación , Barcelona: Ariel, 2014