FAMÍLIES I AMPA

Associació de famílies del Marta Mata

Presidenta de l'AMPA: Sra. Dolores Criado
Carta de compromís educatiu entre el centre i les famílies

Aquesta és la carta de compromís de l'institut, que detalla els compromisos que el centre educatiu es responsabilitza de tirar endavant i els que la família es compromet a promoure i respectar. Aquesta carta s'ha de signar en matricular el fill al nostre institut.

Si treballem conjuntament els professionals i les famílies, els resultats educatius positius de segur que tindran una bona garantia d'entrada. És important que els professionals del centre i també els pares i les mares, els rellegim de tant en tant per observar si realment els estem seguint. Sempre ens ajudarà i orientarà la seva lectura. 


Articles interessants

 "Ser padre y hacer de padre" 
                    Ramon Almirall

Aquest és l'enllaç per si us pot interessar:​

http://www.lavanguardia.com/vida/20180216/44802784740/ser-padre-y-hacer-de-padre.html
​ 

Els perills de la hiperpaternitat: 

http://www.ara.cat/suplements/criatures/que-fills-no-pares-Millet_0_1534646530.html

Sobre l'autoestima dels infants:

http://www.lavanguardia.com/vida/20160302/40149552436/hijos-autoestima-padres-psicologia.html

Xerrades i formació

Xerrada per a pares i mares:  "Pantalles, riscos i virtuts"  
dijous 18 de gener 2018 a les 18h 
Sala parroquial Sant Sadurní,
a càrrec de Joan Barrero
Organitza: Mancomunitat del Galzeran
Descripció:
Taller participatiu dirigit a pares i mares amb l’objectiu de comprendre en profunditat les realitats emergents dels i les infants i adolescents en l’àmbit de les TIC -Tecnologies de la Informació i la Comunicació- .
Parlem dels diferents usos dels dispositius d’última generació així com els seus riscos associats.
Durada:
1,5hrs
Continguts:
 Contextualització de les TIC. Conceptes: Nadius vs. Immigrants digitals
 Ús, abús o addicció de les TIC
 Potencial educatiu de les TIC
 Usos adolescents de les pantalles
 Riscos i possibles problemes associats als diferents usos de les TIC.
o Xarxes socials, detecció de riscos associats (Ciber-assetjament, Sexting, Grooming.)
o Vídeo jocs, el seu potencial educatiu i les seves contradiccions ( Violència i Sexisme )
 Posem normes a la tecnologia? I si els adolescents no les accepten?
 Intromissió de la Intimitat vs. Observació
 El mòbil a casa i a l’escola
 Eines pel foment de l’ús responsable de les TIC
 Son neutres les pantalles? El consumisme digital i el coltan.
Més informació a critic@eines.coop o al 605 781 464

 Projecte Educatiu de Montornès del Vallès: 3r Cicle de Xerrades per a famílies


“La educación del talento. Nuestros  hijos, protagonistas del siglo XXI”  
a càrrec de José Antonio Marina

 

28 de gener a les 18 h

Sala Parroquial Sant Sadurní

          

"Realitat social del sistema inclusiu per a infants amb discapacitats. Propostes de vinculació, participació i col·laboració de les seves famílies en entorns educatius”

a càrrec d’ Esperança Castro, mestra especialista en Educació Especial i llicenciada en Ciències de l’Educació

dissabte 12 de desembre a les 12 h a la Sala Parroquial Sant Sadurní

Acompanyament dels fills en el procés educatiu

  • Revisar regularment l'agenda escolar.
  • Mantenir comunicació amb el/la tutor/a de l'alumne/a.
  • Consultar el programa de seguiment tutorial GESTIN, on es trobaran informacions actualitzades respecte el seguiment de l'alumne.
  • Mantenir-se informats del que està estudiant (veure els seus deures, exàmens,...)

Recursos i informacions d'interès per a l'assessorament familiar


En aquesta secció hi trobareu recursos i informacions per a l'educació dels fills. Educar és una tasca complexa, en la que la família hi té un paper fonamental.
  • A la web del Ministerio de Educación, Orientació Familiar a la Escuela de Padres:

 

  • Portal Kiddia amb informacions interessants sobre educació dels fills i xarxes socials.

 

  • Portal Ciberfamilias, de recolzament a alumnes, pares i mares i professors.

 

 

  • A Què llegir? hi trobareu recomanacions perquè els vostres fills treballin la lectura.

 

Subpàgines (1): AMPA