CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ BATXILLERAT CURS 2016-2017

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016 (la documentació es pot presentar fins al 27 de maig de 2016).
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de juny de 2016 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 17 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 4 de juliol de 2016.

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de 5 al 12 de juliol de 2016. Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació de han de confirmar la plaça assignada.
 • Matrícula extraordinària: del 7 al 9 de setembre de 2016.

Informació i presentació de documentació, a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.

* L'alumnat del centre només haurà de presentar el full de preinscripció.

DEURES D'ESTIU I RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS SETEMBRE 2016


DATES I INSTRUCCIONS RECUPERACIONS SETEMBRE


RELACIÓ LLIBRES I MATERIAL
CURS 2016-2017