FESTA DEL 20è ANIVERSARI DE L'INSTITUT LA ROCA
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ BATXILLERAT CURS 2016-2017

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta: 13 de maig de 2016.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 25 de maig de 2016 (la documentació es pot presentar fins al 27 de maig de 2016).
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 15 de juny de 2016 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 17 de juny de 2016.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 4 de juliol de 2016.

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de 5 al 12 de juliol de 2016. Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació de han de confirmar la plaça assignada.
 • Matrícula extraordinària: del 7 al 9 de setembre de 2016.

Informació i presentació de documentació, a la secretaria del centre, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.

* L'alumnat del centre només haurà de presentar el full de preinscripció.

TERMINIS DE PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

* Del 20 de maig al 2 de juny: Matrícula de l'alumnat que l'any 2016 fa el 2n de BTX
* 2 de juny: Últim dia per formalitzar el pagament de la matrícula. No es retornarà l'import per matrícula incorrecta (alumnes suspesos de BTX, taxa de pagament incorrecta,...) Tan sols es pot efectuar el pagament si es té BTX aprovat. El full de matrícula amb el comprovant de pagament de l'entitat bancària i el DNI serà la documentació que s'haurà de presentar els dies de les proves.
* 6 de juny: Inici de la Preinscripció universitària.
* Del 19 al 21 de juliol: Matrícula de la convocatòria de setembre PAU 2016

Tots els tràmits s'han de fer en els terminis establerts. No s'admetran matrícules fora dels terminis.
Per a qualsevol problema en el funcionament del codi accesnet en el portal, consulteu amb el centre de BTX, i per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la pàgina web http://gencat.cat/universitats/pau
        * INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS             A LA UNIVERSITAT

* Reportatge fotogràfic sortida alumnat 1r ESO Mataró
 
* Participació de la professora d'Educació visual i plàstica, Mercedes Rio, a la Mostra d'arte internazionale de Milà

* Reportatge fotogràfic sortida alumnat 2n ESO Jalpí aventura

* Actuació de l'alumnat de l'INS, col·laborant en l'espectacle de SSM BigHand, dins el cicle NITS en VIU a l'auditori. Vídeo. Fotos

RECUPERACIÓ
MATÈRIES PENDENTS
ABRIL 2016

DATES I INSTRUCCIONS RECUPERACIONS D'ABRIL

EL RESULTAT DE LES PROVES DE RECUPERACIÓ ES COMUNICARAN A PARTIR DEL DIA 27 D'ABRIL