* REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT DE
4t d'ESO, PER AL BTX DEL
CURS 2016-1017  
Dia 20 d'abril de 2016
Hora: 18:00

    
 
* English day 2016

    * Setmana de la ciència 2015


* Reportatge fotogràfic sortida alumnat 1r ESO Mataró
 
* Participació de la professora d'Educació visual i plàstica, Mercedes Rio, a la Mostra d'arte internazionale de Milà

* Reportatge fotogràfic sortida alumnat 2n ESO Jalpí aventura

* Actuació de l'alumnat de l'INS, col·laborant en l'espectacle de SSM BigHand, dins el cicle NITS en VIU a l'auditori. Vídeo. Fotos

RECUPERACIÓ
MATÈRIES PENDENTS
ABRIL 2016

DATES I INSTRUCCIONS RECUPERACIONS D'ABRIL

EL RESULTAT DE LES PROVES DE RECUPERACIÓ ES COMUNICARAN A PARTIR DEL DIA 27 D'ABRIL