IDENTITAT DEL CENTRE


L’institut La Guineueta és un centre català, laic, no sexista, participatiu, que fa seus els principis i els valors d’integració, solidaritat i respecte a les persones i el medi ambient; obert a aquelles iniciatives l’objectiu de les quals sigui la millora de l’ensenyament i de les relacions humanes.