Introducció


Aquest espai neix amb el propòsit de transmetre a les famílies, al professorat i als nois i noies informacions i estratègies útils vers l’ús que  cal fer de les tecnologies, especialment d’Internet.

Els objectius del web són:

  • Apropar-se a l’anàlisi de les  formes de relació que s’estableixen amb les noves tecnologies com a tals i les noves formes de socialització que afavoreixen
  • Conèixer què és Internet i per a què serveix, els avantatges i els riscos
  • Conèixer quins llocs són o no segurs i com aquests poden ajudar en el treball intel·lectual dels nostres alumnes i fills.
  • Consells pràctics per a navegar tant per als nois i noies com per a les famílies o professorat.