Programa del curs - Santiago Bajo

FEINES PER L'ESTIU 2013

Per recuperar l'assignatura d'informàtica heu de fer els següents treballs:

1.-Treball amb full de càlcul:
2.-GIMP: Fes les activitats 1 a 7 d'aquest curset i fes 4 creacions pròpies amb fotografies dels àlbums de l'institut
Nom per pasar al fitxers: NOM_ACT1; NOM_ACT2;..etc
3.-QCAD (Dibuix assistit per ordinador)
    Fer els exercicis finals dels mòduls 2 i 3 del curs següent: td 177:
(Fer els dibuixos amb el caixetí, indicant el nom, curs,data, etc)
Grabar en format dxf
i enviar a sbajo@iesfrancescmacia.org
- gmail, google sites/portafoli
- google drive: 
                    Documents, 
                    Presentacions (també prezi)
                    Full de càlcul

SEGON TRIMESTRE
- GIMP
- INKSCAPE
- QCAD

TERCER TRIMESTRE

- AUDACITY
- MOVIE MARKER

http://www.youtube.com/watch?v=www.santiagobajo.com