Presentació 2013-14

Benvinguts a la pàgina de les presentacions de les experiències ILEC (Impuls de la Lectura) en els centres de primària i secundària de la comarca de la Selva del curs 2013-2014.