Igualtat de gènere

El reconeixement social de la igualtat de gènere com a dret, ha estat una de les conquestes més importants  aconseguides per les dones al llarg del segle XX. 

Amb això, les dones varen fer un salt endavant irreversible que caldrà consolidar perquè la igualtat de drets i deures entre homes i dones sigui real i arribi a tots els àmbits: a les relacions personals i socials, als camps professionals i polítics, a l’accés de llocs de responsabilitat, a la distribució de tasques en l’àmbit  domèstic i familiar, etc. I per sobre de tot, treballar per la igualtat és educar i combatre la violència de gènere que patim com a una de les xacres socials més depravades que cal eradicar. 

Per a aquest motiu, us oferim un conjunt de materials educatius relacionats amb la igualtat de gènere en totes les seves vessants: la coeducació, l’educació no sexista, el dret a la igualtat, les relacions abusives, la violència de gènere, etc. adreçats a l'Educació Infantil, Primària, ESO, FP, PQPI i Batxillerat. 

Els podeu utilitzar al llarg del curs de forma específica, a través de l’espai de tutoria, de forma transversal, etc. 

Si en coneixeu d’altres que no hi són en aquest recull i ens els voleu feu arribar, els inclourem per anar ampliant aquest fons de recursos de forma permanent.